Propaganda eleitoral sincera (e que esclarece) (v)