1 minuto com J R Braña B. (Rodovia Juruá-Peru) (v)